Hoe krijg je inzicht in je eigen hoogbegaafdheid?

Wanneer je als hoogbegaafd kind ontdekt dat je hoogbegaafd bent, heeft dit een enorme
impact. De wereld zoals je die kende, staat ineens op zijn kop. Niet omdat we graag ergens
een label op plakken of mensen in hokjes plaatsen, maar omdat de kennis over je eigen
hoogbegaafdheid zeer waardevol is. Te leren navigeren en inzicht krijgen in die
hoogbegaafdheid is waar Wil’skracht voor kind en gezin zich inzet.


Hoogbegaafdheid wordt vaak omschreven als ‘slim zijn’, ‘iets goed kunnen’, en ‘hoge cijfers
halen’. Dat is wat er algemeen bekend is. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken
naar hoogbegaafdheid gedaan, waar steeds meer bekend wordt en nieuwe inzichten ontstaan.
Er gaat zoveel meer schuil achter hoogbegaafd denken en voelen dan goed presteren op
school. De behoefte om te groeien en ontwikkelen is meer een noodzaak dan alleen een wens.
Het is een basisbehoefte die zeer intens beleefd kan worden.


Hoogbegaafde kinderen beschikken over een ongelooflijk potentieel. Echter, dit gaat gepaard
met vele valkuilen en obstakels. Wij bieden hulp bij het leren opvangen, beperken en vermijden
van deze tegenslagen, zodat het kind zich zo vrij mogelijk kan ontwikkelen en ook gebruik kan
maken van het aanwezige potentieel.


Vaak zien we in de praktijk dat hoogbegaafden het contact met zichzelf zijn kwijtgeraakt en de
behoefte om te groeien en ontwikkelen naar de achtergrond is geraakt. Dat kan zich uiten in
gedragsproblemen, identiteitscrisis, problemen met leren, coping/overlevings strategieën,
controle willen houden, tot aan depressies waardoor deze kinderen nog vaak misdiagnoses
krijgen.


Door uitleg te krijgen over hoogbegaafdheid en inzicht te krijgen in je eigen ontwikkeling, leer
je om je eigen hoogbegaafdheid te omarmen en aan te geven wat jij nodig hebt. Kinderen
staan echter niet alleen op de wereld, ook het gezin speelt een grote rol bij de ontwikkeling
van een hoogbegaafd kind. Wil’skracht zal dan ook aandacht schenken aan het kind als
individu zowel als de relaties en interacties in het gezin. Door de kundige en specialistische
individuele behandeltrajecten van Wil’skracht, krijg je meer kennis over wat hoogbegaafdheid
betekent in jouw unieke gezinssituatie. Hiermee kan een hoogbegaafd kind uitgroeien tot een
(jong)volwassene die trots op zichzelf is en kracht kan vinden in zijn/haar hoogbegaafdheid.


Naast het bieden van deze zorg zijn we als organisatie in verdere doorontwikkeling als
expertisecentrum, waarin we bruggen aan het bouwen zijn met onderwijs en andere
zorgprofessionals. Om vanuit deze brug onze kennis en expertise verder te kunnen delen
zodat hoogbegaafdheid nog beter begrepen en gesignaleerd wordt!