Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om de juist mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat het traject niet naar wens verloopt of dat iemand een klacht heeft. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht bespreekbaar te maken en op te lossen met de betrokken therapeut en/of directie van Wil'skracht. Wij horen het graag tijdig, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Mocht het toch niet lukken om er samen uit te komen, dan kun je je wenden tot Klachtenportaal Zorg waar wij als Wil'skracht bij zijn aangesloten. Zie klachtenportaalzorg.nl voor de procedure van de afhandeling van de klacht.