Vergoedingen

Vergoedingen zorgverzekeraar

Wil’skracht is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en RBCZ. Psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, alternatieve geneeskunde). Neem contact op met je eigen zorgverzekeraar of kijk op de website van de NFG om te zien of dit ook voor jou geldt.

Vergoeding Jeugdwet en WMO

Wil’skracht is contractpartner van verschillende gemeenten in Noord-Limburg (Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Beesel, Gennep, Bergen en Midden-Limburg (Leudal, Nederweert, Weert), waardoor jeugdhulp wordt vergoed. Binnen onze praktijk werken wij met een team van professionals (Jeugd- en gezinstherapeuten en gedragswetenschappers). We proberen altijd de hulpvraag zo goed mogelijk te matchen met de juiste therapeut. Door onze verschillende expertises en de regelmatig team-overleggen, kunnen wij jou in het behandeltraject zo optimaal mogelijk begeleiden.

Zakelijke trajecten

De tarieven voor bedrijven, workshops en trainingen zijn nader te bepalen in onderling overleg (maatwerk).

Kwaliteit

Onze therapeuten en coaches bij Wil’skracht zijn geaccrediteerd en geregistreerd bij beroepsverenigingen voor psychosociale therapie en als jeugd- en gezinsprofessionals. Onze kwaliteit blijven wij waarborgen door permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling binnen onze vakgebieden. Informatie over deskundigheid, vergoedingen, klachtenreglement en ethische codes zijn terug te vinden bij de diverse beroepsverenigingen

De meldcode voor huiselijk geweld, zoals Wil’skracht deze hanteert, kun je hier downloaden.

Kwaliteitskeurmerken

Wil’skracht is ISO 9001 gecertificeerd. Het voldoen aan de verwachtingen van cliënten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal. Daarnaast worden we regelmatig door externe partijen beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg. Naast onze eigen beroepsverenigingen moeten we elk jaar verantwoording afleggen aan de gemeenten, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.