Vergoedingen

Vergoedingen Jeugdwet

Wil’skracht is een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulpverlening van alle gemeenten van Noord-Limburg en Midden-Limburg (MLW en MLO). Om een verwijzing/ beschikking te krijgen voor onze zorg is het verstandig contact op te nemen met de lokale toegang van de wijk of woonplaats/gemeente. De volgende partijen kunnen hierbij helpen: het sociale wijkteam, de huisarts of een medisch specialist. Zonder toewijzing vanuit de lokale toegang is het niet mogelijk om Jeugdhulp in te zetten.

Zakelijke trajecten

Zakelijke coachingstrajecten en trainingen voor professionals worden op basis vraagverheldering, individuele- en organisatie belangen afgestemd en zijn daarmee altijd maatwerk voorzieningen.

Particulier

De zorg die Wil’skracht biedt valt niet onder de zorgverzekeringswet. In sommige gevallen is het mogelijk om een beroep te doen op de WMO of een PersoonsGebonden Budget (PGB). Neem contact met ons op, zodat wij hierin kunnen adviseren.

Kwaliteit

Onze therapeuten, gedragwetenschappers en coaches bij Wil’skracht zijn geaccrediteerd en geregistreerd bij beroepsverenigingen voor psychosociale therapie en als jeugd- en gezinsprofessionals. Onze kwaliteit blijven wij waarborgen door permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling binnen onze vakgebieden. Informatie over deskundigheid, vergoedingen, klachtenreglement en ethische codes zijn terug te vinden bij de diverse beroepsverenigingen

De meldcode voor huiselijk geweld, zoals Wil’skracht deze hanteert, kun je hier downloaden.

Klanttevredenheid

Wij werken met een team deskundige en enthousiaste professionals met specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Wij worden blij van ons werk én van tevreden cliënten. Hiervoor doen we ons uiterste best. Na ieder traject vragen wij de cliënt een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. De gemiddelde klanttevredenheid wordt door onze cliënten beoordeeld met een 8,8 (meting december 2023). Hier zijn wij heel blij mee!

Kwaliteitskeurmerken

Wil’skracht is ISO 9001 gecertificeerd. Het voldoen aan de verwachtingen van cliënten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal. Daarnaast worden we regelmatig door externe partijen beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg. Naast onze eigen beroepsverenigingen moeten we elk jaar verantwoording afleggen aan de gemeenten, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.