Vergoedingen

Vergoedingen Jeugdwet

Wil’skracht is gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulpverlening van alle gemeenten van Noord-Limburg en Midden-Limburg (MLW en MLO) waardoor onze behandeltrajecten volledig worden vergoed. Voor de mogelijkheden m.b.t. vergoedingen, dien je contact op te nemen met het sociaal wijkteam of CJG van de eigen gemeente ofwel via je eigen (huis)arts.

Zakelijke trajecten

Zakelijke coachingstrajecten en trainingen voor professionals worden op basis vraagverheldering, individuele- en organisatie belangen afgestemd en zijn daarmee altijd maatwerk voorzieningen.

Vergoedingen zorgverzekeraar

Wil’skracht is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en RBCZ. Psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, alternatieve geneeskunde). Neem contact op met je eigen zorgverzekeraar of kijk op de website van de NFG om te zien of dit ook voor jou geldt.

Kwaliteit

Onze therapeuten, gedragwetenschappers en coaches bij Wil’skracht zijn geaccrediteerd en geregistreerd bij beroepsverenigingen voor psychosociale therapie en als jeugd- en gezinsprofessionals. Onze kwaliteit blijven wij waarborgen door permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling binnen onze vakgebieden. Informatie over deskundigheid, vergoedingen, klachtenreglement en ethische codes zijn terug te vinden bij de diverse beroepsverenigingen

De meldcode voor huiselijk geweld, zoals Wil’skracht deze hanteert, kun je hier downloaden.

Kwaliteitskeurmerken

Wil’skracht is ISO 9001 gecertificeerd. Het voldoen aan de verwachtingen van cliënten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal. Daarnaast worden we regelmatig door externe partijen beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg. Naast onze eigen beroepsverenigingen moeten we elk jaar verantwoording afleggen aan de gemeenten, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.