Vergoedingen

Vergoedingen Jeugdwet

Wil’skracht is gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulpverlening van alle gemeenten van Noord-Limburg en Midden-Limburg (MLW en MLO) waardoor onze behandeltrajecten volledig worden vergoed. Voor de mogelijkheden m.b.t. vergoedingen, dien je contact op te nemen met het sociaal wijkteam of CJG van de eigen gemeente ofwel via je eigen (huis)arts.

Zakelijke trajecten

Zakelijke coachingstrajecten en trainingen voor professionals worden op basis vraagverheldering, individuele- en organisatie belangen afgestemd en zijn daarmee altijd maatwerk voorzieningen.

Particulier

Volwassenen kunnen voor psychosociale hulpverlening in sommige gevallen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering. Wil’skracht is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en RBCZ. Psychosociale therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket. Neem contact op met je eigen zorgverzekeraar of kijk op de website van de NFG om te zien of dit ook voor jou geldt.

Kwaliteit

Onze therapeuten, gedragwetenschappers en coaches bij Wil’skracht zijn geaccrediteerd en geregistreerd bij beroepsverenigingen voor psychosociale therapie en als jeugd- en gezinsprofessionals. Onze kwaliteit blijven wij waarborgen door permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling binnen onze vakgebieden. Informatie over deskundigheid, vergoedingen, klachtenreglement en ethische codes zijn terug te vinden bij de diverse beroepsverenigingen

De meldcode voor huiselijk geweld, zoals Wil’skracht deze hanteert, kun je hier downloaden.

Klanttevredenheid

Wij werken met een team deskundige en enthousiaste professionals met specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Wij worden blij van ons werk én van tevreden cliënten. Hiervoor doen we ons uiterste best. Na ieder traject vragen wij de cliënt een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. De gemiddelde klanttevredenheid wordt door onze cliënten beoordeeld met een 8,8 (meting december 2023). Hier zijn wij heel blij mee!

Kwaliteitskeurmerken

Wil’skracht is ISO 9001 gecertificeerd. Het voldoen aan de verwachtingen van cliënten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal. Daarnaast worden we regelmatig door externe partijen beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg. Naast onze eigen beroepsverenigingen moeten we elk jaar verantwoording afleggen aan de gemeenten, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.