Jeugd & Gezin

Psychosociale begeleiding voor jeugd en gezin

Jouw kind met zijn veranderend gedrag - zich terugtrekken, veel moe zijn, geen vrienden kunnen maken, zich niet kunnen uiten, slecht presteren op school - kunnen we bij Wil’skracht goed helpen. Aan het gedrag kunnen een aantal oorzaken ten grondslag liggen. Vanuit onze verschillende expertises kijken we naar de onbalans waarin je kind zich bevindt. Wij vinden het belangrijk om naar de kern te gaan en van daaruit samen te kijken wat jouw kind nodig heeft om weer in balans te komen. Wij werken vanuit een systemische benadering waarin we altijd het kind én ouders/gezin betrekken maar ook school indien nodig. Vanuit deze krachtige verbinding zorgen we met elkaar dat jouw kind weer veerkrachtig wordt en tot optimale groei en ontwikkeling kan komen.

Psychologisch onderzoek

Onze expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid vraagt soms extra inzichten vanuit een psychologisch-intelligentieonderzoek. Wij hebben hiervoor onze eigen psycholoog/diagnosticus, die specifieke kennis heeft van (hoog)begaafdheid.

Onderzoek kan ook plaatsvinden als er vragen zijn over het functioneren. Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over de capaciteiten van een kind of vragen naar aanleiding van bepaald gedrag, dat afwijkend lijkt of niet wordt begrepen.

Een psychologisch-intelligentieonderzoek kan duidelijkheid geven over het IQ en wat daarbinnen de sterke en minder sterke kanten van een kind zijn. Uit de afname van de test krijgen we vaak veel extra informatie, bijvoorbeeld over hoe een kind te werk gaat of omgaat met frustratie. Misschien is er sprake van faalangst. Naast observaties kunnen we ook een psychologische vragenlijst afnemen. Met dit onderzoeksverslag wordt samen met ouders, kind en de betrokken therapeut van Wil’skracht overlegd wat passend is in een eventueel verder behandeltraject. Het gebruik van een meetinstrument is nooit een doel op zich. Een psychologische vragenlijst of test is bedoeld als objectivering, onderbouwing of ondersteuning bij de behandeling. Bekijk de werkwijze en de methodieken waarmee Wil’skracht werkt.

Wil jij jouw kind aanmelden of heb je nog behoefte aan meer info?

Neem dan contact op met ons.