Workshop HoogbeGAAFd gedrag in zich(T)

Het is zo waardevol om deze groep geïnteresseerde deelnemers mee te nemen in de signalering van hoogbeGAAFd gedrag!

19 en 26 februari 2024

Frank en Boudewien voorzien de deelnemers van veel informatie over het signaleren van hoogbegaafdgedrag.

Als expertisecentrum hoogbegaafdheid biedt Wil’skracht een workshop aan voor zorgspecialisten om meer inzicht te geven in wat hoogbegaafdheid eigenlijk inhoudt. Hierdoor hopen wij dat er bij de eerste hulpvraag sneller gesignaleerd kan worden of hoogbegaafdheid een rol in de hulpvraag heeft. 

Voor sommigen kinderen is het bekend dat extra hulp of aandacht noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met dyslexie, autisme of ADHD. 

Maar daarnaast zijn er nog kinderen (en jongeren), het hoogbegaafde kind, dat het niet altijd even makkelijk heeft. Deze kinderen groeien op met eigen uitdagingen die niet te vergelijken zijn met de uitdagingen waar het gemiddelde kind tegen aan loopt. Als zorgverlener voelt men vaak wel de noodzaak van extra ondersteuning voor de hoogbegaafde kinderen, maar het inzicht hierin hebben ontbreekt vaak. Hierdoor komen de hoogbegaafde kinderen vaak in een verkeerd behandeltraject uit.