Gevoelsverkenner

Vaak wordt hoogbegaafdheid bekeken vanuit zorgelijke signalen en problemen die niet goed gaan. Hoewel er heel veel talenten zijn die niet altijd gezien worden. Wanneer deze gestimuleerd worden kan het aanwezige potentieel veel meer tot uiting komen.

Een aantal waardevolle talenten zijn:

· Het hebben van een rijk en intens gevoelsleven;

· Benutten over veel creativiteit in de breedste zin van het woord;

· Out-of-the-box kunnen denken;

· Onderzoekende vragen stellen‌

Het onder woorden kunnen brengen van alles wat je voelt en ervaart is in de praktijk niet altijd gemakkelijk! Binnen Wil’skracht zetten we dan ook regelmatig de gevoelsverkenner in. Hiermee doen we een appél op deze talenten en helpen we kinderen om hetgeen ze zo intens ervaren woorden te geven. Door samen woorden te geven en alle gevoelens te erkennen mogen de gevoelens ook geaccepteerd worden. Hierdoor mogen ze ervaren waren hun talenten liggen en mag hun potentieel weer groeien.